home   > 
muziektheorie > harmonie  harmony
 
materiaal en harmonie-opgaves eerste jaar, 2015-2016  materials and exercises for harmony class  first year, 2015-2016
harmonie-opgaves eerste jaar, 2014-2015  harmony exercises  first year, 2014-2015
harmonie-opgaves eerste jaar, 2013-2014  harmony exercises  first year, 2013-2014 
 
harmonieleer (nog work in progress...)
  • E. chromatiek
  • F: tussenfuncties/chromatiek: toepassingen en technieken
  • G. modulatie
  • APPENDICES
harmonie-opgaves: